05.04.2016 00:00:00 Paylaş

31 MART - 01 NİSAN DİSİPLİN KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 31 Mart – 1 Nisan 2016

Disiplin Kurulu 31 Mart – 1 Nisan 2016 tarihleri arasında Ankara’da TUREB Merkezinde toplanarak çalışmalarına devam etmiştir.
Söz konusu toplantıda 16 rehber hakkında denetimlerde tutulan tutanaklar sonucu ve çeşitli nedenlerle oluşturulan dosyalar görüşülerek karara bağlanmıştır.

      Görüşülen Dosya Sayısı                               16 kişi

      Karara Bağlanan Dosya Sayısı                     16 kişi

      Ceza Tayinine Yer Olmayanlar                       3  kişi

  • Uyarma cezası alanlar                                3 kişi
  • Kınama cezası alanlar                                3 kişi
  • Meslekten Geçici Men Cezası Alanlar:
  • 4 Ay alan :                                                  1 kişi
  • Savunma İstemine Karar Verilen :         6 kişi