18.03.2016 00:00:00 Paylaş

TUREB YÖNETİM KURULU İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

      27 Şubat 2016 tarihinde yapılan TUREB ll nci Olağan Genel Kurul Seçimleri sonucunda oluşan yeni Yönetim Kurulu tüm üyelerin katılımıyla 17 Mart 2016 tarihinde saat 11.30 da TUREB Başkanı A. Zeki APALI başkanlığında başkan yardımcısını seçmek ve üyeler arasında görev dağılımını yapmak üzere toplanmıştır.

      Başkan yardımcılığı seçimİ Meslek Yönetmeliğinin 62 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince, ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından görevlendirilen hakim gözetiminde ve başkanın yazılı olarak gösterdiği iki aday arasından gizli oy, açık tasnif usulüyle gerçekleştirilmiştir.

      Adaylardan Hayati KORUCU’nun 3 oy, Esmeray AKAR’ın 2 oy aldığı seçim sonucunda Hayati KORUCU TUREB başkan yardımcılığına seçilmiştir.

 

17 Mart 2016 tarihinde yapılan TUREB Yönetim Kurulu toplantısında üyeler arasında görev dağılımı yapılmıştır.

Buna göre;

Başkan Yardımcısı Hayati KORUCU

Odalarla iletişim ve işbirliğini sağlama konusunda,

Yönetim Kurulu Üyesi İsa Levent GÜRÇAVDI

Birlik Disiplin ve Denetim Kurulları ile koordinasyonun sağlanması ve  denetim faaliyetlerinin organizasyonları konusunda,

Yönetim Kurulu Üyesi Esmeray AKAR 

TUREV’in işleyişi, yönetim yapısı vb araştırılması ve bu konularda TUREB YK'yı bilgilendirmesi konusunda,

Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Selim KAVUNCUOĞLU

Uygulama Gezileri ile ilgili TUREB Başkanı A.Zeki APALI ile Birlikte çalışmaları konusunda,

Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilmişlerdir.