08.02.2016 00:00:00 Paylaş

TURİZM KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR...

DUYURU

               Konu: Rehberleri ilgilendiren konularda yapılan toplantılarda Rehberlerin ve Temsilcilerinin göz ardı edilmesi.

Ülkemizde son dönemlerde gelişen olaylar ve oluşan bu sıkıntılı süreçten nasıl çıkılacağı konusunda 14.01.2016 tarihinde Sayın Bakanımız makamlarında ziyaret edilmiş, bu ziyaret esnasında rehberlerin sorunları aktarılmış ve rehberlerden beklentiler üzerinde durulmuştur.

Sayın Bakan bu görüşmede bölgesel sıkıntılar üzerinde de durmuş ve yakın zamanda, paydaşların ve bölge yetkililerinin katılımlarıyla bölgesel toplantılar düzenleneceğini belirtmiş, toplantılara davet edileceğimizi ve mutlaka katılım sağlanması gerektiğini söylemişlerdir. Bu toplantıların ilki ise Bakanların, Milletvekillerinin, Bölge İl Valilerinin, Belediye Başkanlarının, Turizm Paydaşlarının ve STK’nın katılımlarıyla 07.02.2016 tarihinde Trabzon’da gerçekleşmiştir.

Ancak, ne yazık ki tüm paydaşların katılımlarıyla bölgesel turizm sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı, rehberlerin geleceklerini ve çalışma alanını doğrudan etkileyecek kararların alındığı  “Kültür ve Turizm Bölge Çalışma Toplantısı’na”, turizm paydaşlarından birisi olan, ülkemizin kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılmasında önemli görevler üstlenen, 6326 sayılı Meslek Kanunu kapsamında Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşu ve kendisine bağlı 13 meslek odasının üst kuruluşu olarak kurulmuş olan TUREB’in ve kendisine bağlı Trabzon Bölgesel Turist Rehberleri Odası yetkililerinin, bu toplantıya davet edilmemeleri tarafımız, meslek odalarımız ve meslek mensupları arasında üzüntüyle karşılanmıştır.  

Kurumsal olarak, meslektaşlarımızın geleceklerini ve çalışma alanını doğrudan etkileyecek kararların alındığı bu tür toplantılara rehberlerin temsilcisi olan meslek odalarının ve üst kuruluşu olan Birlik yetkililerinin davet edilmemeleri ve dışarıda bırakılarak karar alınmasının, yasa ile belirlenmiş ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleri ile varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtma misyonu ile bağdaşmadığı düşünülmektedir.

Kamu Kurumu niteliğinde bir Meslek kuruluşu olarak Meslek Kanunu ile kurulmuş Birliğimiz ve 10 binin üstünde üyesi bulunan 13 meslek odasının başkanları olarak, üstlenmiş olduğumuz misyonumuz gereği, bu tür toplantılarda yer almadığımız takdirde, sadece rehberlik anlamında değil turizm sektörünün sorunlarına çözüm oluşturmada da büyük eksiklik olacağını, rehberlerin ve temsilcilerinin dışarıda tutulacağı hiçbir turizm toplantısının gerçeği yansıtmayacağını düşünmekteyiz.

Ülkenin “turizm elçileri” sıfatı ile payelendirilen meslektaşlarımızın benzer organizasyonlarda göz ardı edilmesini hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimizi kamuoyunun değerli görüşlerine sunarız.

Saygılarımızla,

 

 

 

                 A.Zeki Apalı                    A.Hakan Eğinlioğlu                  Mehmet Ulusoy                    N.Nebil Altınel

             TUREB Başkanı                     İRO Başkanı                           ARO Başkanı                      İZRO Başkanı

 

 

    ADRO Başkanı             Recep Özbay               İsa Levent Gürçavdı                 Almira Can                Adem Biçer                  

       İsa Akdağ                  ANRO Başkanı                  ATRO Başkanı                   BURO Başkanı          ÇARO Başkanı

 

 

   Mehmet Severoğlu         Serkan Molvalı               Sami Yılmaz               Müslüm Çoban             Onur Özdemir

   GARO Başkanı               MURO Başkanı             NERO Başkanı             ŞURO Başkanı              TRO Başkanı