22.12.2015 00:00:00 Paylaş

09-10-11 ARALIK DİSİPLİN KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 09-10-11  Aralık 2015

Disiplin Kurulu 09-10-11 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara’da TUREB Merkezinde toplanarak çalışmalarına devam etmiştir.
Söz konusu toplantıda 26 rehber hakkında denetimlerde tutulan tutanaklar sonucu ve çeşitli nedenlerle oluşturulan dosyalar görüşülerek karara bağlanmıştır.

Görüşülen Dosya Sayısı                  26

Karara Bağlanan Dosya Sayısı       26

Ceza Tayinine Yer Olmayanlar        3 kişi

  • Uyarma cezası alanlar           1  kişi,
  • Kınama cezası alanlar           13 kişi,
 
  • Meslekten Geçici Men Cezası Alanlar:
  • 1 Ay alan :                              2 kişi  
  • 2 Ay alan :                              1 kişi
  • 4 Ay alan :                              2 kişi
  • 7 Ay alan :                              1 kişi
 
  • Meslekten Çıkarma Cezası Alanlar:   1 kişi

İtiraz eden 2 kişiye ait dosya yeniden görüşülmüş; 2 kişinin itirazları reddedilmiştir.