06.11.2015 00:00:00 Paylaş

DİL EKLETME ve YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI PROGRAMI

TUREB

TURİST REHBERLERİ BİRLİĞİ

DİL EKLETME ve YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI PROGRAMI

 

       Daha önce web sayfamızda ilan edildiği üzere sınav 26 Kasım 2015 tarihinde başlayacaktır.

       Sınav; ANKARA LİSESİ’nde (Etnografya Müzesi yanı Numune Hastanesi Acil Servis Karşısı) yapılacaktır.

       Sınav Giriş Kimlik Kartları, sınav yerinde sınavın başlamasından 30 dakika önce imza karşılığı dağıtılmaya başlanılacaktır. Sözlü sınavlara sıra numarasına göre girileceğinden kartların alımında buna göre davranılması gerekmektedir.

İngilizce Sözlü Sınavı 26-27-28-29 Kasım tarihlerinde açıklanan program çerçevesinde yapılacak olup diğer diller ise 28 ve 29 Kasım tarihlerinde gerçekleşecektir.

       İngilizce dilinden katılımın çok olması nedeniyle sözlü sınav sonuçları aynı günün akşamı  www.tureb.org.tr adresinde ilan edilecek ve sözlü sınavda başarılı olanlar yazılı sınavı bekleyeceklerdir.

       29 Kasım 2015 tarihinde İngilizce’den sözlü sınavı tamamlanan adayların sınav sonuçları, sınav yerinde ilan edilecek ve verilecek saatte daha önceden İngilizce Sözlü Sınavından başarılı olmuş tüm adaylarla birlikte aynı anda Yazılı Sınav olacaklardır.

       Diğer tüm dillerde sözlü ve yazılı sınavlar 28 ve 29 Kasım 2015 tarihlerinde tamamlanacaktır. Sözlü sınavlardan başarılı olanlar sınav yerinde ilan edileceği gibi yukarıda verilen Birlik web sitemizde de duyurulacaktır.

       Birden fazla dilden sınava giren adayların sözlü saatlerinin çakışması halinde durumu Sınav Koordinatörüne bildirmeleri durumunda herhangi bir mağduriyete uğramalarının önüne geçilecektir.

       Sınava başvurulan bütün dillerde sınav komisyonu oluşturulabilmesi için resmi yazışmalar yapılmıştır. Tüm başvuru sahiplerine başvurdukları dilde sınav olma hakkının tanınması için çaba gösterilmiştir. Ancak, İbranice ve İsveççe dillerinde komisyon oluşturulamamıştır.Bu nedenle bu dillerden müracaat eden adaylara yatırdıkları ücretler iade edilecektir. 

       Özellikle İngilizce’den sınava girecek adayların verilen listelerdeki yerlerine göre gelişlerini ayarlamaları halinde sınav yerinde yığılmanın da önüne geçilecektir. Buna göre günlük listelerin ilk yarısındaki adaylar öğleye dek, kalanlar ise öğleden sonra sınava alınacaklardır. Mücbir sebeplerle zamanında sınava gelemeyenler durumlarını gerekçeleri ile birlikte sınav koordinatörüne bildirmeleri halinde gün sonunda sözlü sınava girebileceklerdir.

       Sınavlara girecek tüm adaylara başarılar dileriz.

TUREB YK