31.10.2015 00:00:00 Paylaş

2016 ÇALIŞMA KARTLARI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere, Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve kanun kapsamında hazırlanan Meslek Yönetmeliğinin 27 inci maddesi gereğince, 

-Çalışma kartı almak isteyen turist rehberlerinin Kasım ayı içinde odalara müracaat etmeleri zorunludur.

- Birlik tarafından basımı gerçekleştirilen çalışma kartları Aralık ayı sonuna kadar odalara teslim edilir.

 -Odalar, bir yıl süre ile geçerli olacak çalışma kartlarını, takip eden yılın Ocak ayı içerisinde eylemli turist rehberlerine teslim ederler.

- Ruhsatnamesini yeni almış ve çalışma kartı için ilk defa başvuruda bulunanlar ile eylemsiz turist rehberliğinden eylemli turist rehberliğine geçiş başvurularında çalışma kartı yukarıda belirtilen süreler aranmaksızın düzenlenir.

-Eylemli turist rehberlerine verilen çalışma kartı, ait olduğu yılı takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar geçerlidir.

Bu doğrultuda,

Birliğimiz tarafından her yıl eylemli olmak isteyen ve odalara müracaat eden turist rehberlerinin çalışma kartlarının yeniden basıldığı belirtilerek, 2016 yılında basımı gerçekleştirilecek olan çalışma kartı ücretlerinin ne kadar olacağı ve ne şekilde tahsil edilmesinin gerektiği ile odalar tarafından alınan hizmet bedelleri konularında birliktelik oluşturulabilmesi için odalardan görüşlerinin bildirilmesi istenmiştir.

Gelen görüşler doğrultusunda, Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun 26.10.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda aldığı karar ile 2016 yılı Çalışma Kartı ücretlerinin Birlik tarafından tahsil edilmesi ve ücretin 125-TL olması, odaların ise kendi ihtiyaçları doğrultusunda hizmet bedeli olarak üyelerinden 0-50 TL arasında ücret talep edebilecekleri belirlenmiştir.  

Bu nedenle, 2016 yılı çalışma kartı talebinde bulunacak meslektaşlarımızın 125-TL’sını Turist Rehberleri Birliği’nin Halkbank Maltepe Şubesi nezdinde bulunan TR74 0001 2009 4070 0016 0000 91 IBAN no’lu hesabına yatırmaları, ödeme dekontu, 2016 yılı için eylemli olmak isteğini içerir dilekçe* ve güncel vesikalık fotoğraf ile birlikte bağlı oldukları odalarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, mevzuattan kaynaklanan zorunluluk nedeniyle rehberlerin güncel bilgileri ışığında her yıl adli sicil kayıtlarının Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple adli sicil kayıtlarının sizlerden istenmesi yerine, Birlik tarafından toplu alımının yapılabilmesi için  www.tureb.org.tr   adresi üzerindeki Bilgi Güncelleme Formunun** mutlaka doldurulması veya çıktısı alınıp el ile doldurularak dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın mesleki birliğimizin gelişmesi için göstermiş olduğu anlayış ve birliktelik olgusuna teşekkürlerimizi bildirir, saygılarımızı sunarız.

 TUREB YK

 *  Dilekçe örneğini buradan indirebilirsiniz.

** TUREB web sitesi üzerinden doldurulmadığı takdirde Bilgi Güncelleme Formu örneğini buradan indirebilirsiniz.