12.10.2015 00:00:00 Paylaş

2016 YILI UYGULAMA GEZİLERİ

2016 YILI UYGULAMA GEZİLERİ

ÜNİVERSİTELERİN TURİST/TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLARI İÇİN DUYURU

       Bilindiği üzere, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince, üniversitelerin Turist/Turizm Rehberliği bölümleri öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak Yurtiçi Uygulama Gezileri Birliğimiz tarafından düzenlenmektedir.

       Birliğimizce 2015 yılı sonbahar döneminde ikinci etap olarak düzenlenmesi planlanan İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerini kapsayan uygulama gezileri terör olayları nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

       Bu nedenle 2016 yılında iki aşamalı olarak düzenlenmesi planlanan uygulama gezilerinin ilk etabı, iklim koşulları, konaklama maliyetleri ve ders programları da düşünülerek Marmara - Ege ­- Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini kapsayacak şekilde yeniden oluşturulmuş ve “Kış Gezisi” olarak adlandırılmıştır.

       Bu kapsamda Üniversitelerle gerekli yazışmalar yapılmış ve ders programları açısından uygulama gezisi için uygun olabilecek tarihlerin bildirilmesi istenmiştir. Gelen görüşler doğrultusunda gerekli planlama yapılacak ve Birliğimiz web sayfasından duyurulacaktır.

       TUREB YK