01.10.2015 00:00:00 Paylaş

MESLEKTAŞLARIMIZA ve ACENTA SAHİPLERİNE DUYURU

Tüm Rehber ve Acentelerimize Açık Çağrımızdır…

Ülkemizin içinde bulunduğu durum ve küresel şartlardan olumsuz etkilenen turizm sektörünün en önemli aktörlerinden olan Rehber ve Acentelerimizin değerli yöneticilerine bu uyarı ve çağrıyı yapmayı zorunluluk olarak görüyoruz.

Rehber meslektaşlarımızın çalışma koşullarının yasalara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmak, Birliğimizin asli görevleri arasında yer almaktadır.

Yapılan denetim, şikâyet ve bilgiler ışığında rehberlerin karşılaştıkları sorunların en önemlileri şu şekilde sıralanmış olup, bunlara sebebiyet verenlerin sektörün içinde bulunan turizm paydaşları olması hasebiyle dostane bir şekilde uyarıda bulunmayı, onları yanlıştan ve hukuksuz uygulamalardan vaz geçirmeyi amaçlıyoruz.

·       Belgesiz rehberlik faaliyetleri bireysel olarak yapıldığı gibi bazı acenteler tarafından da çeşitli nedenlerle gerçekleştirilmektedir. Bu tür faaliyetlerin kanun ve ilgili mevzuata aykırı olması, ciddi cezalar gerektirmesinin yanı sıra asıl sorunun belgesiz çalışan/çalıştırılan, yerli/yabancı şahısların ülkenin tarihi, kültürü, doğal ve kültürel yapısını gerçeğe, kültür ve turizm politikalarına uygun anlatma liyakatine sahip olmadıkları; kısa vadede maddi çıkarlar elde etmek için birçok konuyu saptırdıkları; insanımızı, değerlerimizi aşağılama ve karalamaktan çekinmedikleri tespit edilen gerçeklerdir. Turizm sektörünün geleceğine darbe vuracak yasa dışı bu tür belgesiz faaliyetlere acentelerin ortak olmayacaklarını biliyor; Bakanlıktan Ruhsatname ile Birliğimizden güncel Çalışma Kartı sahibi rehberlerin turlarda görevlendirilmesinin zorunlu olduğunu hatırlatıyoruz.

·       Batı ve güney illerimizde önümüzdeki günlerde başlayacak “operasyon grupları” olarak adlandırılan, tur operatörü, acente veya bazı firmalarca kendine özgü şartlarla organize edildiği söylenen bu gruplarda meslektaşlarımıza etik kurallara aykırı davranışların dayatılması uygulamalarından vaz geçilmesi, yasal olarak ödenmesi gereken günlük, haftalık veya aylık tur ücretlerinin Bakanlık tarafından açıklanan NET Ücret üzerinden eksiksiz ödenmesi; stopaj ve diğer vergilerin usulüne uygun olarak acenteler tarafından devlete zamanında aktarılması sektörün gelişimi açısından son derece önemli olduğu kadar yasal bir zorunluluktur. Bunların yerine getirilmemesi durumunda mağdur olanın yasal yollara başvurarak hakkını aramasından daha doğal bir şey olamayacakken karşı tarafın yüz yüze geleceği cezaların da ağırlığını bildirmek isteriz.

İş arzının zorluğunu da hesaba katarak, acenteci dostlarımızın maliye ve savcılık kovuşturmaları ile karşı karşıya gelmemelerini temenni ederken hem üye haklarımızın korunması hem de vergi kaybının önüne geçilmesi için dostça uyarıyor ve konuyu açıkça dile getiriyoruz.

·       Rehberlerimize de çalışma koşullarının yasalarla belirlendiğini, bunlara aykırı çalışma anlayışı içinde bulunanların davranışlarından bizzat kendilerinin sorumlu olduğunu, bu tür çalışmaların tespit edilmesi halinde ciddi yaptırımlarla karşılaşacaklarını duyurmak isteriz.   

·       Yasa ve Yönetmelikte tanımlanan belgelerin eksiksiz bulundurulmasından hem rehberler hem de acenteler sorumludurlar. Tur öncesi tüm belgelerin taraflarca kontrol edilerek imzaların tam, tur programı, grup isim listesi ve acente belgelerinin eksiksiz olmasına itina gösterilmelidir. Eksik belge ile tur yapmak her iki taraf için de ceza alınmasına sebeptir. Özellikle de rehberlerimizin eksik belge ile tur yaptırmak isteyen acentelerin turlarına çıkmamaları, durumu Birliğe bildirmeleri olası mağduriyetleri engelleyecektir.

·       Gerek kaçak acenteciliğe gerekse de kaçak rehberliğe prim vermek; hem rehberlerimiz hem de acentelerimiz için haksız rekabet koşulları oluşturur. Buna izin veremeyiz…

Saygılarımızla,

TUREB YK