17.08.2015 00:00:00 Paylaş

DİSİPLİN KURULU ÇALIŞMALARI

Disiplin Kurulu 10-11-12 Ağustos 2015 tarihleri arasında Ankara’da TUREB Merkezinde toplanarak çalışmalarına devam etmiştir.40 rehber hakkında denetimlerde tutulan tutanaklar sonucu ve çeşitli nedenlerle oluşturulan dosyalar görüşülerek karara bağlanmıştır.

Görüşülen Dosya Sayısı: 40
Karara Bağlanan Dosya Sayısı: 40
Ceza tayinine yer olmayanlar 12 kişi,

  • Uyarma cezası alanlar 3 kişi,
  • Kınama cezası alanlar 7 kişi,
  • Meslekten Geçici Men Cezası Alanlar:
  • 1 Ay alan 2 kişi
  • 4 Ay alanlar 2 kişi
  • 7 Ay alanlar 1 kişi
  • 8 Ay alanlar 1 kişi

İtiraz eden 11 kişiye ait dosya yeniden görüşülmüş;  4 kişinin itirazları reddedilmiş ve 7 kişinin itirazı kabul edilmiştir.

Rehberlerimizin yasa ve ilgili mevzuatlara göre herhangi bir olumsuzluk yaşamadan mesleklerini icra etmelerini, hiçbir zaman ceza alacak eylemler içinde yer almamalarını temenni ederiz.