10.10.2015 00:00:00 Paylaş

TERÖR EYLEMLERİNİ LANETLİYORUZ ...

TÜRKİYE KAMUOYUNA

         Binlerce yurttaşımızın, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Kuruluşları, Sendika ve Siyasi Partilerin üye ve temsilcilerinin katırlarak destek verdiği "Teröre Karşı EMEK, BARIŞ ve DEMOKRASİ" mitingi, yakın tarihimizde daha önce örneklerini sıkça gördüğümüz vahşi, kanlı ve insanlık dışı bir saldırının hedefi olmauştur. Onlarca insanımızı yitirdik, yüzlercesi de yaralı...

         Ülkemizin aydınlık günlere erişmesini istemeyen, emek, hukuk, demokrasi ve barışa düşman odakların kanlı ve kalleş pusularını bu ülkenin aydınlık insanları, halkı boşa çıkaracaktır. Bu saldırı ülkemizin sosyal, ekonomik ve politik istikrarına olduğu kadar, iç barışına, egemenliğine, insan haklarına ve hukukun üstünlüğü ilkelerine de açık bir saldırıdır.

Turizm sektörü barışın, emeğin, demokrasinin, hukukun temelleri üzerinde yeşeren bir fidandır. Ülke gerçeklerinden soyut bir turizm mümkün değildir. Turizm imajımız, Türkiye'nin bizzat kendisidir.

Halkımızın mutluluğu, demokrasi ve hukuk ilkelerine bağlılık gibi yüce değerlerin güvenlik politikalarına feda edilmeden, bu ve benzeri saldırıların kararlı biçimde hesabının sorulmasını, faillerinin yakalanmasını, benzeri katliamlarda sorumluluğu olan, gereken önlemleri almayan yetkililerin de aynı biçimde hesap vermesini istiyoruz.

         Terörü nereden gelirse gelsin lanetliyor, daha aydınlık bir ülke ereğine olan inancımızı kaybetmeden yitirdiğimiz yurttaşlarımıza rahmet, yüce milletimize ve yakınlarına baş sağlığı, yaralı yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.

TÜRKİYE KAMUOYUNA BİLDİRİRİZ...

                                                                                                                  TURİST REHBERLERİ BİRLİĞİ

                                                                                                                           YÖNETİM KURULU

 

 

 

Türkiye Kamuoyuna

20 Temmuz günü Şanlıurfa ilinin Suruç ilçesinde ve aynı gün Adıyaman kırsalında yaşanan terör eylemlerini nefretle kınıyoruz.

Temel hakkımız olan yaşam hakkına; mağdurlarının dini, dili, ırkı ve mezhebine bakılmaksızın yapılmış bu kabil menfur saldırılar ülkemizin iç barışına ve huzuruna yöneltilmiş ağır tehditlerdir. Terörü üreten bataklığın, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla gelişmesi, hukukun üstünlüğünün yukarıdan aşağıya içselleştirilmesi ve demokrasi dışı unsurlara taviz verilmemesi ile kurutulacağını düşünüyoruz.

Muradına ermeden solan fidanlarımıza rahmet; yaralılara acil şifa,  kederli ailelere sabır ve metanet dileriz.

Teröre lanet ediyor; yurdumuza ve tüm dünyaya barış dileklerimizi yineliyoruz.

TUREB YK