15.07.2015 00:00:00 Paylaş

DİSİPLİN KURULU ÇALIŞMALARI

Disiplin Kurulu 7-8-9 Temmuz 2015 tarihleri arasında Ankara’da TUREB Merkezinde toplanarak çalışmalarına devam etmiştir.

Söz konusu toplantıda 57 rehber hakkında denetimlerde tutulan tutanaklar sonucu ve çeşitli nedenlerle oluşturulan dosyalar görüşülerek karara bağlanmıştır.

Görüşülen Dosya Sayısı: 57

Karara Bağlanan Dosya Sayısı: 57

Ceza tayinine yer olmayanlar 9 kişi,

Uyarma cezası alanlar 12 kişi,

Kınama cezası alanlar 26 kişi,

Meslekten Geçici Men Cezası Alanlar:

  • 2 Ay alan 1 kişi
  • 4 Ay alanlar 3 kişi

Meslekten Çıkarma Cezası Alan  :   1 kişi

İtiraz eden 6 kişiye ait dosya yeniden görüşülmüş;  5 kişinin itirazları reddedilmiş ve 1 kişinin itirazı kabul edilmiştir.

Ayrıca itiraz eden bir kişinin UYARMA cezası iptal edilmiştir.

Rehberlerimizin yasa ve ilgili mevzuatlara göre herhangi bir olumsuzluk yaşamadan mesleklerini icra etmelerini, hiçbir zaman ceza içerecek eylemler içinde yer almadan çalışmalarını temenni ederiz.