24.06.2015 00:00:00 Paylaş

2015 YILI DİSİPLİN KURULU ÇALIŞMALARI

2015 YILI DİSİPLİN KURULU ÇALIŞMALARI

Toplantı Tarihi: 24-27 Şubat 2015

Disiplin Kurulu 24-27 Şubat 2015 tarihleri arasında Ankara’da TUREB Merkezinde toplanarak çalışmalarına devam       etmiştir.
Söz konusu toplantıda 100 rehber hakkında denetimlerde tutulan tutanaklar sonucu ve çeşitli nedenlerle oluşturulan dosyalar görüşülerek karara bağlanmıştır.

Görüşülen Dosya Sayısı             :100 kişi

Karara Bağlanan Dosya Sayısı  :100 kişi

Ceza Tayinine Yer Olmayanlar   :13 kişi

 • Uyarma cezası alanlar  : 22 kişi
 • Kınama cezası alanlar  : 50 kişi
 • Meslekten Geçici Men Cezası Alanlar:
 • 1 Ay alan 1 kişi   : Şahin KOÇER
 • 4 Ay alanlar 2 kişi: Hakan KOCATÜRK ve Soner ODABAŞ
 • 7 Ay alanlar 3 kişi: Esra TANIR,Ramazan AYDIN ve Turgay YENİDÜNYA
 • 9 ay alanlar 1 kişi: Hakan KEZER
 • Meslekten Çıkarma Cezası Alan:Adnan Levent TABAK

İtiraz eden 11 kişiye ait dosya yeniden görüşülmüş; 8 kişinin itirazları reddedilmiş ve 3 kişinin itirazı kabul edilmiştir.

Toplantı Tarihi: 5-6 Mayıs 2015

Disiplin Kurulu 5-6 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara’da TUREB Merkezinde toplanarak çalışmalarına devam etmiştir.
Söz konusu toplantıda 44 rehber hakkında denetimlerde tutulan tutanaklar sonucu ve çeşitli nedenlerle oluşturulan dosyalar görüşülerek karara bağlanmıştır.

Görüşülen Dosya Sayısı           : 44 kişi

Karara Bağlanan Dosya Sayısı: 44 kişi

Ceza Tayinine Yer Olmayanlar : 12 kişi

 • Uyarma cezası alanlar  : 15 kişi
 • Kınama cezası alanlar  : 10 kişi
 • Meslekten Geçici Men Cezası Alanlar:
 • 1 Ay alan 1 kişi  : Zeynep Ceyla ERGON
 • 4 Ay alanlar1 kişi: Yusuf DÖNMEZ

İtiraz eden 11 kişiye ait dosya yeniden görüşülmüş;  10 kişinin itirazları reddedilmiş ve 1 kişinin itirazı kabul edilmiştir.

Ayrıca itiraz eden bir kişinin KINAMA cezası iptal edilmiştir.

Rehberlerimizin yasa ve ilgili mevzuatlara göre herhangi bir olumsuzluk yaşamadan mesleklerini icra etmelerini, hiçbir zaman ceza alacak eylemler içinde yer almamalarını temenni ederiz.