19.06.2015 00:00:00 Paylaş

MÜJDE! REHBER AYLIK TABAN ÜCRETİ BELİRLENDİ...

Sevgili Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz gibi, Meslek Kanunumuz kapsamında, Birliğimiz tarafından uzun uğraşlar sonucunda hazırlanan ve yürürlüğe giren Meslek Yönetmeliğimizde Tur, Paket Tur, Gece Turu, Transfer ile birlikte Aylık Taban Ücret de yer almıştı.

Bu kapsamda, ilk günden itibaren Birliğimizce aylık taban ücretin en az 10 veya 12 günlük tur ücreti üzerinden belirlenmesi için yazılı olarak talepte bulunulmuştur. Alınan talepler üzerine Aylık Taban Ücret belirlenmesi için Bakan Onayı ile Müsteşar Yardımcısı Sayın Nermin KIRIM başkanlığında Bakanlıkta Birim temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Oluşturulan Komisyon tarafından talep etmiş olduğumuz ücretin gerekçesini savunmak üzere Birliğimiz temsilcileri ile TÜRSAB yetkilileri de davet edilmiştir.

Bu Toplantılarda, Aylık Taban Ücret belirlenmesinin meslektaşlarımızın gelecekleri açısından ne denli bir önem arz ettiği anlatılmış, uzun mücadeleler verilmiş ve tüm engellemelere rağmen meslektaşlarımızın gelecekteki sosyal güvenceleri açısından da büyük bir kazanım elde kazanılmıştır.

Yıllardır asgari ücretin bile altında çalıştırılan meslektaşlarımızın bundan sonra aylık ücretleri, en az her yıl yeniden değerleme oranı üzerinden Bakanlık tarafından belirlenen 10 günlük tur ücretine denk gelen ücret üzerinden açıklanacak olup bu yılkı Aylık Taban Ücret de Bakanlık tarafından NET 3.090-TL olarak belirlenmiştir.

Tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

TUREB YK