17.06.2015 00:00:00 Paylaş

EGE BÖLGESİ TURİZM MÜDÜRLERİ TOPLANTISI

BAKANLIK YETKİLİLERİ,  8 İLİN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLERİ, MÜZE MÜDÜRLERİ VE 3 REHBER ODASININ KATILIMLARI İLE 13 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE İZMİR’DE BÖLGESEL SORUNLAR VE SORUNLARA ÇÖZÜM BULUNMASI KONULU BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Turizm sezonunun başlaması ile birlikte Ege Bölgesi’nde kurum ve kuruluşlar arasında zaman zaman mevzuat ve uygulamalar açısından sorunlar yaşandığı bazı il Kültür ve Turizm Müdürleri tarafından dile getirilmiş ve bu sorunların ortadan kaldırılması için bir toplantı yapılmasının yararlı olacağı belirtilmiştir.

Bu talepler doğrultusunda, birliğimiz tarafından bölgesel sorunların tartışılması ve sorunlara çözüm bulunması amacıyla Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünü işbirliğinde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü yetkilileri, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Kütahya ve Afyon İl Kültür Turizm Müdürleri; Aydın, Muğla ve İzmir Turist Rehberleri Oda başkanları veya yetkililerinin katılımlarıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantı; TUREB Başkanı A.Zeki APALI ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülaziz EDİZ'in yapmış olduğu konuşma ile başlamıştır.

Toplantıda; TUREB Başkanı A.Zeki APALI tarafından 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Meslek Yönetmeliği hakkında genel bir bilgilendirme yapılmıştır. Ardından İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdulaziz EDİZ Ülke Turizmi ve bölge turizminin ülke turizmi içindeki önemi ve bölgede yaşanan sorunların çözümünün kurum ve kuruluşların ortak paydası olduğunu belirterek TÜRSAB’ın da bu toplantıda bulunmasının gerekliliğini bildirmiştir.

Daha sonra katılımcılar tarafından;

- İl Müdürlükleri ve Birliğimiz denetmenleri tarafından gerçekleştirilen denetimler ve denetimlerde ortaya çıkan sorunlar,

- İl Müdürlükleri temsilcilerinin bazı tutanaklara imza atmaması nedeniyle tutulan tutanakların işlevsiz kalması,

- Belgesiz rehberlikle ilgili olarak bazı savcılıklar tarafından verilen görevsizlik kararı,

- TÜRSAB’ın Birliğimiz görevlilerinin bulunduğu denetimlere katılmamaları nedeniyle İl Müdürlüklerinin de denetimlere katılmaktan imtina etmeleri,

- Denetimlerde yaşanan araç sorunu,

- Efes Ören Yerinde münferit olarak gelen turistlere rehberlik hizmeti sunan rehberlere alanda yapılan yeni düzenlemede yer tahsis edilmesi,

- Efes Alt kapı girişinde yaşanan sorunlar,

- İbadet Amaçlı Meryem Ana ziyaretlerinde rehber bulundurulup bulundurulmaması,

- Denetimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar

- Efes Alan yönetiminde TUREB’in de temsili ile söz sahibi olması

- 26 Ağustos Zafer Haftası kutlamaları çerçevesinde Afyon’da başlayıp İzmir’de sona erecek olan Bisiklet Turu organizasyonu ile ilgili olarak toplantıya katılan il Müdürlerinden gerekli desteğin sağlanması gibi konular dile getirilmiştir.

Toplantı sonucunda,

- İl Müdürleri, denetim konusunda TÜRSAB’ın ayrı TUREB’in ayrı talepte bulunması nedimiyle sorun yaşandığı, bundan sonra denetimlerle ilgili olarak iki kuruluşun da talebi alındıktan sonra İl Müdürlükleri tarafından belirlenecek olan tarihlerde iki kuruluşun da katılımları ile denetimlerin yapılacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.

- Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Baş Müfettişi Sn. Hülya MURATLI, turizmin paydaşlarından olan TÜRSAB’ın bu toplantıda bulunmamasının şaşkınlığını yaşadığını belirterek Bakanlık olarak TÜRSAB ve TUREB’in katılımları ile acilen bir çalışma toplantısı tertip edilmesinin Ülke Turizmi açısından gerekliliğine inandığını belirterek bu toplantının düzenlenmesi için de konuyu Bakanlık Makamına rapor ile arz edeceğini bildirmiştir.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına toplantıya katılan İzmir Müze Müdürü ve Alan Yönetimi Başkanı Cengiz TOPAL Efes ören yerinde yapılan düzenleme kapsamında Efes Alt ve Üst Kapı bölgesinde rehberlere yer tahsisi yapılması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtmiştir.

- Efes Antik Kentinin Dünya Miras Listesine alınması ile ilgili olarak oluşturulan ve Kurum ve Kuruluşların temsilcilerinden oluşan Alan Yönetiminde Birliğimizin ’de temsili konusunda gerekli müracaatın yapılması kararlaştırılmıştır.

- Zafer Haftası kutlamaları kapsamında; gerekli programların ve desteğin oluşturulabilmesi için Afyon Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre Orman ve Su İşleri Bakanlığı Milli Parklara yazı yazılmasına karar verilmiştir.

- Baş Müfettişi Sn. Hülya MURATLI, İl müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde Seyahat Acentaları ile ilgili olarak tutulan tutanakların tek nüsha olarak kullanılmasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtilerek İl Müdürlüklerince bastırılan form 2 ve form 3 nolu tutanakların otokopili, seri numaralı ve 3 nüsha olarak hazırlanması gerektiği ve bu hususa Bakanlık Makamına sunulacağı raporunda da yer vereceğini belirtmiştir.

Toplantı katılımcılar tarafından olumlu ve sorunların çözümüne katkı sağlayacak bir uzlaşı içerisinde tamamlanmıştır.