27.04.2015 00:00:00 Paylaş

2015 Yılında Eylemli Rehberlerimizin Tümü Sigortalandı

TUREB BİLGİLENDİRME

FERDİ KAZA SİGORTASI KAPSAMI VE ÖZEL ŞARTLARI 

Değerli Rehberler,

Rehberlerimizin çalışmaları esnasında karşılaştıkları risklerin yüksek olması sebebiyle TUREB olarak tüm eylemli rehberlerimizi “Ferdi Kaza Sigortası” ile güvence altına alıyoruz.

Poliçemizin, mesleki faaliyet dışındaki kazaları da kapsadığını belirtmek isteriz. Yani 24 saat içinde başımıza gelebilecek her hangi bir kazaya karşı imkanlar dahilinde bir sigorta yapılmıştır. Aşağıdaki bilgileri dikkatle inceleyip kaydediniz.

Teminatlar hakkındaki bilgiler şöyledir:

Poliçe Başlangıç ve Bitiş Tarihi              :  01.04.2015 / 31.03.2016

Kaza Sonucu Ölüm ve Sürekli Sakatlık : 30.000-TL

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları             : 2.500-TL (yıllık kişi başı)

Gelir Kaybı                                                : Günlük 50-TL (İlk 7 iş günü muafiyetli olmak üzere, maksimum 14 gün)

 

Ayrıca isteyen rehberlerimiz yıllık 17-TL ödeyerek 30.000-TL olan ölüm ve sürekli sakatlık teminatını 50.000-TL’ye çıkarabilir.

Hiç istemesek de başımıza gelebilecek herhangi bir olumsuzlukta hangi belgeler gerekecektir?

 Tazminat taleplerimiz için aşağıdaki belgeler gerekiyor:

 • Kimlik fotokopisi
 • Rehber Çalışma Kartı fotokopisi
 • Olayın oluş biçimini, tazminat talebini ve hesap numaralarını içeren yazılı bir beyan
 • Özellikle trafik kazalarında tüm resmi tutanaklar
 • Fatura asılları ve doktor raporları
 • Gelir kaybı için, iş göremezlik süre ve içeriğini belirten ve doktor raporu

Teminat dışı haller:

Aşağıdaki durumlar poliçe kapsamına dahil değildir.

 1. Kaza tanımına girmeyen hallerden kaynaklı tazminat talepleri,*
 2. 65 yaşın üzerindeki rehberlerimizin sürekli sakatlık teminatı, vefat teminatının %10 ‘u ile sınırlıdır.
 3. Tehlikeli sporlar sonucunda oluşmuş kazalar sonucu tazminat talepleri **
 4. Terör sonucu oluşmuş kazalara karşı tazminat talepleri
 5. Alkollü vb. araç kullanımı sonucu oluşmuş kazalardan kaynaklı tazminat talepleri.
 6. Yurt dışı için AB ve ABD ambargolu ülkeler ile İran, Irak ve Afganistan teminat haricidir.

Tazminat talepleri, poliçe içerikleri ve teminat artırımları ile ilgili POZİTİF GRUP SİGORTA ile iletişime geçilmesi gerekiyor.

POZİTİF GRUP SİGORTA LTD. ŞTİ.

Merdivenköy Mh. F. Kerim Gökay Cd. Emin Sağlam Apt.N:227 D: 5   Kadıköy/İSTANBUL

Telefon:   0216 541 97 57-58  Cep: 0534 410 0415 (Tufan Bey)         Faks:         0216 541 97 63

*KAZA :

Bu genel şartlardaki kaza terimi, ani ve harici etkisi tespit edilen doğal afetler de dahil olmak üzere, sigortalının iradesi dışında meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren ani ve harici olayı ifade eder. Birdenbire ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması, yanık ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması da kaza sayılır. Ancak; 

a)Her türlü hastalıklı hal, 

b)Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde meydana gelmediği takdirde, sıcaklık, donma, güneş çarpması ve tıkanıklık gibi tesirler, 

c)Akıl ve ruh durumuna bakılmaksızın intihar veya intihara teşebbüs, 

d)Belirgin sarhoşluk, uyuşturucu ve zararlı madde kullanımı, 

e)Sigortanın kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği cerrahi müdahale ve her türlü ışın tedavisi ile ilaç kullanımı neticesinde meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren olaylar kaza sayılmaz. 

** TEHLİKELİ SPORLAR

 1. Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek, 
 2. Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,
 3. Dağlara ve cumudiyelere tırmanma suretiyle yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlarile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
 4. Her nevi spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları,
 5. Havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş,
 6. 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler

Ancak; rehberlerin mesleği gereği “Doğa Yürüyüşleri, Mavi Yolculuk (azami 8 kişi ile sınırlı) ve Bisiklet teminata dahil edilmiştir.