27.04.2015 00:00:00 Paylaş

Denetimler Hakkında Bilgilendirme

                                                                                                                                                                                                            24.04.2015Değerli Değerli Meslektaşlar,

TUREB ve rehber meslek odaları tarafından yapılan denetlemelerin amacı “turist rehberliği hizmetlerinin” meslek yasası ve yönetmelik çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, yasal ve etik çalışmayı teşvik etmek, rehberlik ruhsatnamesine sahip olmayan yerli ve yabancı şahısların rehberlik faaliyetinde bulunmasını engellemek ve caydırıcı olmaktır. 

Rehberlik faaliyetlerinin denetlemeleri Bakanlık, TUREB ve Rehber Meslek Odaları ile birlikte ya da ayrı ayrı yapılabilir. Daha caydırıcı ve yaptırım gücü olması dolayısıyla Bakanlık/İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile eşgüdüm içinde olmaya gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz ay içinde Nevşehir’de ülke genelinde tüm Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri temsilcileri ve Bakanlık yetkilileri ile yapılan çalıştayda, taraflar arasında  bu eşgüdüm kararı alınmış, denetimlerde görülen bir takım sorunlar masaya yatırılmıştır.

Denetimlerin mesleğimizin daha iyi koşullarda yapılması, mağduriyetlerin önlenmesi ve caydırıcılık adına yapıldığını unutmadan lütfen şu hususlara dikkat etmenizi rica ediyoruz.

 • 2015 yılında tura 2015 senesi çalışma kartı olmayan rehberler çıkamaz.
 • Tur esnasında çalışma kartlarınızı yanınızda bulundurmayı unutmayın ve kartınızı görülebilir biçimde boynunuza ya da yakanıza takın.
 • TUREB ve rehber meslek odaları tüzel kişiliğe sahip ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Denetimlerde görevli personelin lütfen işini yapmasını zorlaştırmayın ve size sorulacak sorulara doğru yanıtlar verin.
 • Sözleşme yapmadan tura çıkmayın. Sözleşmeler üç nüsha olarak yapılır, biri tur esnasında rehberde olur.
 • Sözleşmelerde “ıslak imza” olmalıdır. Sözleşmeleri tur bitimi atmayın, en az iki yıl saklamanızda yarar vardır. Acenteler ile çıkabilecek olası bir sorunda, unutmayınız ki o sözleşmeler sizin için son derece önemlidir.
 • Sözleşmelerde yer alan kısımların doğru doldurulmasına, kişisel ve acente bilgilerinin doğruluğuna dikkat ediniz. Tur için hesaplanan yevmiye tutarının (günlük tur ya da paket tur) sözleşmeye doğru yazılmış olmasını kontrol edin.
 • Taban yevmiye altında çalışmanın yasal olmadığını unutmayın.
 • Turistler ile acente organizasyonu olmadan sadece rehberlik üzerine anlaşmışsanız, bir kağıda –örneği meslek odaları ve TUREB web sayfasından indirilebilir- sözleşme yapın. Adınız soyadınız, gerekli bilgiler, kişi sayısı, hizmetin görüldüğü yer, ücretin tutarı. Grup adına bir kişinin adı soyadı, imzası gibi bilgiler sözleşmede bulunmalıdır.
 • Sözleşme yapma olanağı bulamadan tura çıkmışsanız –mesela gece çok geç gelen bir tur teklifi olmuş ve hemen o sabah tura çıkmışsanız – mutlaka acenteden bir faks, e- posta ya da SMS alın. Tur bilgileri, süresi, yevmiye tutarı belirtilmiş bir şekilde elinizde bir belge olmuş olsun. Tur bitiminden itibaren bir hafta içinde sözleşmenizi sonradan yapmayı unutmayın. Denetime takılmışsanız, elinizdeki bilgileri denetmene gösteriniz ve tur bitiminden sonraki bir hafta içinde de acente ile yaptığınız sözleşmeyi denetimin yapıldığı odaya gönderiniz.
 • Sözleşmenizde belirtilen dilin çalışma kartınızdaki dil ile uyumlu olması şarttır. Çalışma kartınızda yazılı olmayan bir dilde tura çıkamazsınız.
 • Grubun konuştuğu dilde yeterli rehber bulunmadığı durumlarda farklı bir dilden rehber çıkmışsa, anlatımı tercüme edecek tur lideri ile sizin anlaştığınız dil sözleşmede ve çalışma kartınızdaki dile uygun olmalıdır. Örneğin Taylandlı bir grupla çıkmışsanız, tur lideriyle İngilizce anlaşıyorsanız sözleşmede İngilizce, Türkçe anlaşıyorsanız sözleşmenizde Türkçe olarak yazmalı ve Türkçe dili dışındaki dillerde çalışma kartınızdaki dil ile sözleşmede yazan dil uyumlu olmalı.
 • Yukarıdaki gruplara çıkan rehberlerin, rehberlik faaliyeti içinde bulunmaları şarttır. Anlatım anında grubun yanında olmalı, tercümeyi yapacak kişi ile diyalog içinde bulunmaları gerekir.
 • Özellikle, bu tip gruplarda, o dilin asıl rehberlerinin mağdur olmasını engellemek adına yukarıdaki hususlara denetimlerde özel bir itina gösterildiği, rehber ile tercümeyi yapan kişinin diyalogları ve sözleşmede belirtilen dilin geçerli olup olmadığını anlamak için grubun viziti rahatsız etmeden uzaktan izleneceğini, hatta çekim yapılacağını dikkatinize sunarız.
 • Denetimler esnasında denetmenler çekim yapabilir. Kamuya açık alanlarda, denetimlerin ve denetmenlerin amacına uygun bir vaziyette işlerini kolaylaştıracak ve kanıt teşkil edecek çekimleri yapmaları yasal olarak mümkündür ve bu durumu siz meslektaşlarımızın bilgisine tekrar sunarız.
 • Kaçak rehberlik faaliyetlerine rastlayan meslektaşlarımızın durumu mümkünse çekimini yaparak ve telefon ederek denetmenlere ya da odalara bildirmelerinde yarar vardır. Denetmen uygun ve yakındaysa olay mahaline gelir, değilse bu belgeler ileride kullanılmak üzere odalarca saklanır. 

SİT alanlarının ve müzelerin ziyaretleri esnasında, meslektaşlarımızın rehberlik yasa ve yönetmeliğine uygun, etik değerlere dikkat ederek çalışacaklarına; tarihi ve kültürel alanları bir rehber duyarlılığı ve zerafeti içinde gruplarına tanıtacaklarına dair hiçbir kuşkumuz yoktur.

Tüm meslektaşlarımıza sorunsuz, kazasız, başarılı bir sezon dileriz.

Turist Rehberleri Birliği (TUREB)

 

Resim Galeri