01.11.2013 00:00:00 Paylaş

2014 YILI ÇALIŞMA KARTI BAŞVURULARI

2014 YILI ÇALIŞMA KARTI BAŞVURULARI

Bildiğiniz üzere 6326 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile yeni odalar ve birliğin kuruluş aşaması tamamlanmıştır. Yasa ve yönetmeliğe göre Birlik ve odaların sorumlulukları gereği 2014 yılı için “Çalışma Kartı” başvuruları Kasım ayı içinde başlayacak ve ay sonunda bitecektir. 2014 yılında eylemli turist rehberi olacak rehberlerin belirtilen süreyi dikkate alması ve zamanında başvurması uygun olacaktır.

Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar eylemsiz turist rehberi olarak kayda alınacaktır. Ancak, daha sonradan eylemli turist rehberliğine geçmek üzere başvuran rehberlerin vereceği çalışma kartı dilekçeleri ise toplu basım işlemleri dışında kalacağından kart basımı için en az 1 aylık ek süreye ihtiyaç duyulacaktır. Bu süreçte herhangi bir mağduriyete maruz kalmamaları için rehberlerin konuya hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz.

Not: Odalarda bulunan eski vesikalık fotoğrafların;  son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflar ile güncellenmesi gerekmektedir.

Tüm rehberlerimize duyurulur,

Saygılarımızla

TUREB Y.K.

İlgili Kanun ve Yönetmelik maddeleri:

Kanun MADDE 2 –c) Çalışma Kartı: Eylemli turist rehberlerine, kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere mesleği fiilen icra edebileceklerine ilişkin olarak verilen izin belgesini,
ç) Eylemli Turist Rehberi: Çalışma kartı sahibi olup fiilen turist rehberliği hizmeti sunma hak ve yetkisine sahip turist rehberini,

Kanun MADDE 4 –(3) … Meslek sadece eylemli turist rehberleri tarafından icra edilebilir. Eylemli turist rehberi olabilmek için bir yıl süreyle geçerli olan çalışma kartının alınması zorunludur. Odaya üyelik koşullarını kaybetmiş veya odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemiş olanlara çalışma kartı verilmez. Çalışma kartı almayan veya eylemsiz turist rehberi olarak kalmak üzere yazılı beyanda bulunan turist rehberleri eylemsiz turist rehberi olarak sicile işlenir.

Yönetmelik Madde 26  (3)”Çalışma kartı, birlik yönetim kurulları tarafından, kimlik bilgilerini içeren, üzerinde hologram, fotoğraf ve kayıt numarası bulunacak şekilde hazırlanır, onaylanır ve aralık ayı sonuna kadar odalara teslim edilir. Odalar bir sonraki yıl için geçerli olacak çalışma kartlarını, ocak ayı içerisinde eylemli turist rehberlerine teslim eder. Çalışma kartı almak isteyen turist rehberleri kasım ayı içinde odalara müracaat etmek zorundadırlar…”