24.07.2014 00:00:00 Paylaş

TUREB - OY ve Ötesi Derneği

Kamuoyuna,

Turist Rehberleri Birliği olarak; insan hakları, evrensel değerler, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanmaktayız. Bu ilkelerin süzgecinden geçmiş toplumsal talepleri savunmayı, ulusal menfaatlerimiz doğrultusunda birlikte yaşamanın temel koşulları arasında görüyoruz.

Bu bağlamda, Anayasamızın koruması altında bulunan temel hak ve özgürlüklerin, yurttaş ve bir sivil toplum kuruluşu olarak bizlere yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesine ve katılımcı demokrasinin ülkemizdeki olgunlaşma sürecine katkıda bulunmak amacındayız. Kanunlarla belirlenen şartları yerine getiren her bir yurttaşımızın en temel hakkı ve sorumluluğu olan, demokratik seçim süreçlerine meşruiyet kazandıran ve Anayasamızın 67.maddesinde ifade edilen "Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı"nın unsurlarından olan "seçme hakkı"nın şeffaf, dürüst, adil ve kanunlarda öngörüldüğü şekilde takibinin de önemine inanmaktayız. Sandıklara atılan oyların katılımcı demokrasinin bilincinde olan yurttaşların denetiminde olması, ulusal iradenin demokratik bir şekilde seçim sonuçlarına yansıması ve nihaî tecellisi açısından son derece önemli olduğunun farkındayız.

Tüm bu gerçeklerin ışığında son iki seçimde son derece başarılı bir şekilde sivil bir örgütlenmeye imza atan "Oy ve Ötesi Derneği"nin, tüm siyasi partilere eşit mesafede duran bir yaklaşımla seçimlerin şeffaf ve demokratik bir ortamda gerçekleşmesini sağlamaya yönelik faaliyetlerini takdirle izledik. Seçimlerde yüzlerce rehber meslektaşımızın gönüllü olarak gerek il-ilçe-okul sorumlusu olarak, gerek sandık müşahidi olarak bu örgütlenmeye katkıda bulunmalarından TUREB olarak gurur duyduk.

Kendileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda, faaliyetlerini tüm rehber odalarına ve tüm meslektaşlarımıza duyurma ve destekleme kararı almış bulunuyoruz. 

Turizm ancak toplumsal barışın ve huzurun sağlandığı ortamlarda gelişebilir. Katılımcı bir demokrasi ise hepimizin arzusu olan toplumsal barışın temel unsurlarındandır. Demokratik bilince sahip bireyler olarak rehber camiasının, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde söz konusu "Oy ve Ötesi Derneği"ne desteğinin gerekli ve hatta zaruri olduğunu düşünüyoruz.

Oy ve Ötesi Derneği 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı Seçiminde aşağıdaki illerde örgütlenmektedir.

• İstanbul
• Ankara
• Bursa
• İzmir
• Adana
• Antalya

Ayrıca web adresleri ile iletişim bilgileri de aşağıdaki gibidir.

iletisim@oyveotesi.org
www.oyveotesi.org
www.facebook.com/oyveotesi
www.twitter.com/oyveotesi
www.youtube.com/oyveotesi


Saygılarımızla
TUREB YK