07.07.2014 00:00:00 Paylaş

TUREB ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

TUREB, sorunları yerinde görmek, yetkililerle paylaşmak ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla yakın illerin Valileri, Vali Yardımcıları, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Rehberlik Bölümü bulunan üniversitelere ziyaretlere başlamıştır.

Bu kapsamda, Birlik tarafından düzenlenen yurtiçi uygulama gezilerini denetlemek amacıyla 30 Haziran 2014 tarihinde Çorum’a giden TUREB Başkanı A. Zeki APALI, ilk görüşmeyi İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Ali ÖZÜDOĞRU ile gerçekleştirmiş ve görüşmede Çorum’un turizm potansiyeli,  tanıtılması ve Çorum Müzesi’nin uygulama gezi programına dâhil edilmesi konuları gündeme gelmiştir.

İkinci ziyaret ise, 3-4 Temmuz 2014 tarihlerinde TUREB Başkanı A. Zeki APALI ve Genel Sekreter Nayim YENİCE tarafından Kapadokya bölgesine gerçekleştirilmiştir.

- 3 Temmuz 2014 Perşembe günü önce Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇIPAN daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet YÜNDEN makamlarında ziyaret edilmiştir. Ziyaret esnasında İl Müdürü tarafından illerinde yapılan denetimler, illerindeki rehber ihtiyacı, Mevlana ve tasavvuf konularında rehberlerin uzmanlaşmaları gündeme gelmiştir. Sorunların çözümüne yönelik olarak bölgesel sertifika programlarının açılması konusunun değerlendirilebileceği, kısa vadede mevcut rehberlere yönelik olarak tasavvuf ve Mevlana konularında uzmanlaşma eğitimleri düzenlenebileceği belirtilmiş, böyle bir eğitimin düzenlenmesi halinde müdürlüklerince gerekli uzman desteğinin sağlanacağı belirtilmiştir. Ziyaret, her iki taraf açısından da olumlu ve memnuniyet verici olarak değerlendirilmiştir.  Ziyaret bitimini müteakip olarak aynı gün Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ziyaret edilmiş ve Nevşehir’e geçilmiştir.

- 4 Temmuz 2014 tarihinde saat 10:00’da TUREB Başkanı A. Zeki APALI, Genel Sekreter Nayim YENİCE ve NERO Başkanı Sami YILMAZ tarafından önce Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep ASLAN makamlarında ziyaret edilmiş; ziyarette Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ebru GÜNEREN ve Turist Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim YILMAZ hazır bulunmuşlardır. Görüşmede, okullar arasında müfredat birlikteliğinin oluşturulması, rehberlik bölümlerinden mezun olan öğrencilerin dil bilgilerinin geliştirilmesi ve uygulama gezileri gündeme gelmiştir. Fakülte Dekanı Sayın ASLAN, müfredat birlikteliği ve dil konuları ile ilgili olarak bir “Arama Konferansı” düzenlenmesinin yerinde olacağı; konunun bu toplantıda masaya yatırılması ve yapılacak çalışma sonucunda ortaya çıkacak tabloya göre durumun değerlendirilmesinin sonuç alma açısından çok önemli olduğunu belirtmiş, ayrıca Birlik tarafından düzenlenen uygulama gezilerinin başarılı bir şekilde uygulandığını dile getirmişlerdir.

Daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne geçilmiş, İl Müdürü Velettin BİRSÖZ ziyaret edilmiştir. Ziyaret esnasında bölgede yapılan denetimler ve il müdürlüğünün denetimlere katılımı konusu gündeme gelmiştir. Bu konuda İl Müdürü, Müdür Yardımcısı ve denetimlerde görevli Müdürlük personelinin de katılımlarıyla bir toplantı gerçekleştirilmiş, toplantıda denetimlerle ilgili yürürlükte bulunan Kanun, Yönetmelik, denetimlere ilişkin usul ve esaslar ile Bakanlık Genelgesi üzerinde durulmuş; yapılan değerlendirmede kurum/kuruluşların mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak olan denetimlere aktif olarak katılmaları konusunda mutabakat sağlanmıştır.

Saat 14:30’da Nevşehir Valisi Sayın Mehmet CEYLAN makamlarında ziyaret edilmiş, Sayın Vali ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek bölgenin tanıtımı ve bölgeye gelen nitelikli ziyaretçi sayısının artırılmasının önemini vurgulamıştır. TUREB Başkanı ise düşük sezonda orta yaş üzeri çok sayıda turistin Antalya’ya geldiğini, kara yolu ile seyahate sıcak bakmayan bu kitlelerin bir şekilde havayolu ile bölgeye ulaştırılmaları halinde bunların gerçekleşeceğini dile getirmiş, THY’nin uygulamaya koyduğu ve bazı nedenlerle vazgeçtiği Antalya - Nevşehir tarifeli uçak seferlerinin bölge turizmi açısından önem arz ettiğini belirtmiştir. Sayın Vali, THY ile bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini, iptal edilen seferlerin yeniden konulması ile ilgili olarak umutlu olduğunu bildirmiştir.

Daha sonra, turizmden sorumlu Vali Yardımcısı Sayın Nurettin ATEŞ ziyaret edilmiş, ziyaret esnasında denetimler, denetimlere İl’den yapılan katılım, denetimlerde tutulan tutanaklar, tutanakların detaylı olarak düzenlenmesi ve kurum/kuruluşların düzenlemiş oldukları turlarda rehber bulundurulması hususları üzerinde durulmuş; belirtilen hususlarda görüş birliğinin olduğu ve ülke turizmi açısından bu hususların büyük önem arz ettiği belirtilmiştir.

Valilik ziyaretleri sonrasında Avanos Kaymakamı ve aynı zamanda Ürgüp Kaymakamlığına vekâlet eden Sayın Mustafa ELDİVAN ile görüşülmüş, söz konusu görüşmede Sayın Kaymakam, denetimlerde tutulan tutanaklar, belgesiz rehberlik, acentecilik faaliyetleri ve tutulan tutanaklara uygulanacak idari para cezaları konularını gündeme getirmiş, kurum ve kuruluşlar ile bazı grupların düzenlemiş oldukları turlara ilişkin tutulan tutanaklar konusunda hassasiyet gösterdiğini, bu turları düzenleyen kişilerin gelir düzeyi düşük kesimler olduğunu, rehber konusunda destek olunmasını istemiştir.  NERO başkanı Sayın YILMAZ ise böyle bir talebin odalarına ulaştırılması halinde gerçek ihtiyaç sahiplerine gerekli kolaylığın ve desteğin sağlanacağını belirtmiştir.

Mesleğimiz açısından büyük önem arz eden belgesiz rehberlik faaliyetlerinin tutanakla tespit edilmesinden sonra mülki idare amirlerince verilen cezalar konusunda herhangi bir sıkıntının olmadığı, aksine cezaların uygulamaya geçmesiyle birlikte bölgedeki belgesiz faaliyetlerde ciddi azalma olduğu söylenmiştir.

Sonuç olarak, yapılan ziyaretlerin kurumlar nezdinde TUREB açısından büyük yarar sağladığı görülmüş olup, bu ziyaretlere ve görüşmelere devam edilecektir.

Rehber kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TUREB YK