30.06.2014 00:00:00 Paylaş

TUREB'in TÜRSAB Ziyareti

Bilindiği üzere bir süredir rehber kamuoyunda yaşanan gelişmeler tartışmalara yol açmakta; özellikle denetimler konusunda TÜRSAB ile birlikte hareket etme olanakları sorgulanmaktaydı. Turizm sektörünün iki önemli kurumunun sorunları gündemine alarak çözüm yolları araması amacıyla Birlik Başkanı A. Zeki APALI başkanlığında, Başkan Yardımcısı Mehmet ULUSOY ve Genel Sekreter Nayim YENİCE’den oluşan heyet TÜRSAB Orta Anadolu BYK’yı ziyaret etti. TÜRSAB 2. Başkanı Firuz BAĞLIKAYA, Genel Sekreteri Çetin GÜRCÜN ve Orta Anadolu BYK Başkanı Ercan M. DURMUŞ’un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette aşağıdaki konular gündeme gelmiş ve taraflar düşüncelerini dile getirmişlerdir.

1.Her şeyden önce iki kurumun işbirliğinin önemi ve mutabakat sağlanan konularda hızlı ilerlemenin olacağı konuşuldu.

2.Grupların rahatsız edilmeden denetlenmesi konusunu her iki tarafın da önemsediği, hatta TUREB’in Bakanlıkça onaylanarak yürürlükte olan Denetim Usül ve Esasları’nın 5. Maddesinde Denetimler esnasında tur organizasyonları aksatılmayacak ve turistleri rahatsız edici tutum ve davranışlardan kaçınılacaktır.” denildiği vurgulanarak, medyada yer alan 50 derece sıcaklıkta eli silahlı jandarma ile yol kesildiği şeklindeki iddiaların asılsız olduğu dile getirildi.

3.Nüfusu az olan illerde rehber bulunmadığı, dolayısıyla rehber ihtiyacı olduğunu dile getiren TÜRSAB heyetine, turun başlangıç noktasından itibaren rehber bulundurma zorunluluğu bulunduğunun kanunla belirlendiği, yetersizlik olduğu düşünülen şehir veya bölgelerde öncelikle mevcut rehberleri bilgilendirerek yönlendirmenin hızlı bir çözüm olacağı konuşuldu.

4.Mevcut rehberlerin yerli gruplara çıkmak istemedikleri için Türkçe rehberlik belgesi verilmesi düşüncesini aktaran TÜRSAB yetkililerine bu konunun Meslek Kanunu’nda belli kriterlere bağlandığı, en az bir yabancı dil bilen rehberlerin Türkçe rehberlik yapmalarının önünde hiçbir engel bulunmadığı söylendi.

5.Barış süreciyle birlikte özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere hızla artan iç turizm faaliyetlerinde “Bölgesel Rehberlik” uygulamasının yerinde olacağı, ülkesel belge sahibi rehberlerin İstanbul, Antalya ve Ege’ye yoğunlaşmaları nedeniyle sorunlar yaşandığının dile getirilmesinden sonra mevcut rehberlerin buralarda uzmanlık eğitiminden geçirilerek teşvik edilmeleri, üniversitelerden gelen genç rehberlerin bu bölgelerde istihdamı gibi çalışmalar yapılması, sorunun yine de çözülememesi durumunda “Bölgesel Sertifika Programları” açılabileceği belirtildi.

6.Sonuç olarak bu görüşmenin bir başlangıç olması, sorunların karşılıklı görüşülerek çözüme kavuşturulması için iki tarafın iyi niyet ve isteği vurgulanarak; bu tür görüşmelerin sıklıkla yapılması kararlaştırıldı.

Rehber kamuoyuna duyurulur.

TUREB YK