28.05.2014 00:00:00 Paylaş

REHBERLERİN ÇANAKKALE ÇIKARTMASI

REHBERLERİN ÇANAKKALE ÇIKARTMASI

Turist Rehberleri Birliği Yönetim Kurulu (TUREB YK) ve Oda Başkan veya Başkan Vekillerinden oluşan “TUREB Temsilciler Meclisi” 26 Mayıs 2014 Pazartesi günü Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümü olan 2015 yılı ile ilgili muhtemel yoğunluğu başarılı bir şekilde atlatmak için çözüm önerilerini yerinde ele almak üzere Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO) tarafından Çanakkale’de ağırlandı.

Ahmet Zeki APALI başkanlığındaki TUREB heyeti ve ÇARO Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet önce Çanakkale Valisi Sayın Ahmet ÇINAR'ı, ardından da il Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sayın Özcan Alarslan'ı makamlarında ziyaret ettiler. Sayın Çınar ile Turist Rehberliği Mesleği, Çanakkale turizmi, sorunları ve çözüm yolları, 2015 yılı projeleri, kaçak rehberlik faaliyetlerin turizme zararları ve engellenmesi; Alan Kılavuzluğu gibi önemli konular hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Sayın Alarslan'a da kaçak rehberlik faaliyetlerinin önüne geçebilmek için denetimlerin kamu ile meslek kuruluşlarının işbirliği içerisinde yapılmasının çok önemli olduğu vurgulandı.

Daha sonra ise Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür GÖKHAN’ı makamında ziyaret eden TUREB Başkanı A. Zeki APALI ve ÇARO Başkanı Sayın Adem BİÇER; Çanakkale’deki turizm faaliyetlerinde belediyenin rolü, etkinliği gibi konuları görüştüler.

Daha sonra Büyük Truva Hotel restoranında alınan öğle yemeğinin ardından TUREB YK – Temsilciler Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıda;

  • Soma'ya yardım,
  • Kaçak rehberlik faaliyetlerine karşı önlemler,
  • Odaların kendi yetki alanlarındaki sorunları ve çözüm yolları,
  • TUREB – ÇARO ve diğer Rehber Odaları'nın Çanakkale 2015 yılı için neler yapabileceği,
  • Alan Kılavuzluğu gibi konular görüşüldü.

Ayrıca Temsilciler Meclisi Toplantısı’nın ardından toplantıda alınan kararlar TUREB Başkanı Sayın Ahmet Zeki APALI ve ÇARO Başkanı Sayın Adem BİÇER'in katıldığı ortak bir basın toplantısında kamuoyuna duyuruldu.

TUREB Başkanı A. Zeki APALI şunları söyledi:

Soma’da meydana gelen ve milletimizle birlikte biz rehberlerin de yüreğini yakan facianın ardından üyelerimizin, odalarımızın yardım çağrıları olmuştu. Bunların Birlik denetiminde bir kurul tarafından koordine edilerek yerinde tespit edilecek ihtiyaç sahibi mağdurlara “bir elin verdiğini diğer elin bilmeyeceği bir anlayışla” ulaştırılması kararlaştırılmıştır.

Kaçak rehberlik uzun vadede ülkemiz turizmini imaj açısından zora sokacak bir tehlikedir. Göründüğünden çok daha fazla sakıncaları, sebebiyet verdiği maddi-manevi zararları vardır. Etkin bir şekilde TUREB merkezli denetim sağlanacaktır.

Çanakkale Bölgesi rehberlik mesleği açısından büyük bir öneme sahiptir. Burada kurulmuş olan Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası yani ÇARO, kurulduğundan bu yana önemli işler yapmaktadır. Yaşadıkları, karşı karşıya kaldıkları, sırf kendi bölgelerini değil tüm Türkiye’yi rehberlik mesleği açısından ilgilendiren sorunlar karşısında büyük bir özveriyle mücadele etmektedir. Bütün bu çalışmaları takdirle karşılıyor, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da arkadaşlarımızın mücadelelerini destekleyeceğimizi, bu desteğin artarak devam edeceğini beyan ediyorum. Birliğimize bağlı bütün meslek kuruluşları ve rehberler olarak, ÇARO’nun sorunlarını kendi sorunları gibi kabul edecek, yaşanan sıkıntıları birlik ve beraberlik içinde tez zamanda çözümleyeceğiz.

Bölgedeki en önemli sorunlardan biri “Alan Kılavuzluğu” müessesesini kullanarak kendilerini bir nev’i rehber olarak gösteren kişilerin kanuna aykırı çalışma ve davranışlarının önüne geçilememesidir.

Yasa gereği Turist Rehberi olunabilmesi için en az lisans mezunu ve bir yabancı dili çok iyi derecede bilen kişilerin çok uzun ve meşakkatli eğitim süreçlerini başarıyla tamamlamaları zorunludur. Bundan sonra da sadece turist rehberleri ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleri ile varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtarak gezdirebilir. 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun Madde 7,  1 inci Fıkrasında “Turist rehberliği hizmetleri sadece turist rehberleri tarafından sunulur. Başka sıfat veya ünvanlarla icra edilen ancak bu Kanun uyarınca turist rehberliği niteliği taşıyan her türlü hizmetin yürütülmesinde mesleği icra etme koşullarını taşıyan kişiler çalıştırılır.” emredici hükmü yer almaktadır.

İşte tam bu noktada Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile çatışan şey, bu Kanun kabul edilmeden önce yapılan bazı yönetmeliklerin “Alan Kılavuzluğu” ve “Cami Rehberliği” gibi ünvanlarla, belli kriterlerde insanları basit kurslardan geçirerek, onların sınırları belirlenmiş alanlarda görev yapmalarına imkan vermiş olmasıdır.

Halbuki Kanun, yönetmeliklerin önünde gelir. Yasamız TBMM’nden çıkar çıkmaz yukarıda saydığımız yönetmelikler ilgili Bakanlıklar tarafından yürürlükten kaldırılmalıydı. Bu yapılmadığı için günümüzde yersiz çatışmalar, tartışmalar yaşanmaktadır. Bunlar çok gereksizdir, çünkü ülke sınırlarımız içinde “Turist Rehberliği Hizmetleri” ancak ve ancak yetkili “Turist Rehberleri” tarafından verilebilir.

Ne ÇARO’ya bağlı ne de başka bölgelerden buralara gruplarıyla gelen rehberlerimiz Alan Kılavuzları ile kişisel sorunlar içindedirler. Mesele rehberlerin birilerinin ekmeğiyle oynaması da değildir. Asıl mesele, Kanunun gerektiği gibi uygulanmak istenmeyişi ve kendilerini sözde “rehber” olarak tanıtarak kamuoyu oluşturmaya çalışan, bu şekilde yerli/yabancı ziyaretçileri de yanıltan bir kitlenin davranış biçimidir.

Başka ülkelerde benzeri konular daha çok korumacı bir zihniyetle çözümlenmektedir. Alan Kılavuzu karşılığı gelen kişiler sınırları belirlenmiş yerlerdeki değerleri korumak ve ancak ziyaretçilerin başlarına bir olumsuzluk gelmesi halinde devreye girmek üzere görevlendirilmiş kişilerdir. Bizde de bu yapılabilir -ki binlerce ziyaretçinin geldiği bu topraklar korunmaya ve gözetilmeye en çok muhtaç olan yerlerdir-. Bizler, Kanunun verdiği ülkemizin her bir karışında görev yapma yetkisiyle faaliyet gösteririz. Burada yani Çanakkale’de söz konusu olan, açıkça amacı dışına çıkarılmış “Alan Kılavuzluğu” müessesesine zemin bulma gayretleridir.

Biz turist rehberleri hiçbir zaman hukuk dışı işlerin içinde olmayacağız ve olunmaması için de gerekli mücadeleyi vereceğiz.

ÇARO Başkanı Sayın Adem Biçer ise şöyle konuştu:

Öncelikle Soma'da elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı ve sabır diliyor; bir daha böyle faciaların yaşanmamasını temenni ediyorum. Başkanımız Sayın Apalı nezdinde TUREB Yönetim Kurulu’na, Oda Başkan ve Başkan vekillerine sezonun yoğunluğuna rağmen Temsilciler Meclisi Toplantısı’nı Çanakkale'de gerçekleştirme teklifimizi olumlu değerlendirerek bugün burada bizi onurlandırdıkları için bir kere daha ÇARO adına teşekkür ediyorum.

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası olarak kuruluş tarihimizden bu yana her platformda bulunarak ilgili tüm resmi, özel kurum/kuruluşlarla işbirliği içerisinde hareket etmekteyiz. Tarihi, kültürü, doğayı, termal kaynakları, denizi, rüzgarı ve güneşi ile Çanakkale ve Balıkesir bölgeleri çok büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Bunları insanoğlunun hizmetine sunabilirsek; bölge, ülkemiz turizminin önemli destinasyonlarından biri haline gelecektir. Bunun için temel sorunların  (ulaşım, altyapı, tesis vb)  çözülmesinin yanı sıra kaçak faaliyetlerin de önlenmesi ve turizm sektöründe nitelikli personelin tercih edilmesi gerekmektedir. O yüzden rehberler olarak bize düşen neyse onu yapmaya hazırız. Yeter ki merkezi idare ve yerel yönetimler harekete geçsin.

Meslektaşlarımızın hak kaybına uğramasını engellemek amacıyla TUREB’le birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'müzün yardımlarıyla sürekli ve etkin denetimler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yanlış kişilerden kaynaklanacak, Allah korusun turizm facialarının yaşanmasını istemiyoruz.

Sayın TUREB Başkanımızın da belirttiği gibi “Alan Kılavuzları” rehber olmadıkları gibi rehberlik hizmetini sunma hakkına da sahip değillerdir.  

Biz rehberlerin eğitimleri ve yetkinlikleri ile onlarınki kıyaslanamaz. Rehberlerin daha donanımlı ve bölgeye daha hakim olabilmeleri için yasamızda yer alan “Uzmanlık Programları” Çanakkale’de TUREB’in izniyle Odamız tarafından düzenlenmektedir. Ocak ayında yaptığımız ilk programda 5 gün boyunca en üst düzeyde akademik programların yanında yerinde anlatımlar da yaptık. 50 meslektaşımızın katıldığı bu programın yıl boyunca belirli aralıklarla tekrarlanması ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. yılı olan 2015 yılına daha güncel bilgilerle donatılmış yüzlerce rehber takviyesi için çalışmalar devam etmektedir. Birliğimizin katkı ve desteği ile bu bölgeyi avucunun içi gibi bilen rehberler hazır olacaklardır. Dolayısıyla “Alan Kılavuzları” için yol açmaya çalışılırken kullanılan “her rehber bölgeyi çok iyi bilmiyor” tezi son bulacaktır. 

Son olarak, herkesin görevini layıkıyle yerine getirdiği, başkalarının haklarına saygı duyduğu aydınlık yarınlara diyor; sevgi, saygı ve muhabbetimi sunuyor; katıldığınız için teşekkür ediyorum.