14.05.2014 00:00:00 Paylaş

Üniversitelerle TUREB Toplantısı

TUREB İLE ÜNİVERSİTELERİN KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI

03.05.2014 TARİHİNDE ANKARA DA TURİST REHBERLERİ BİRLİĞİ VE ÜNİVERSİTELERİN TURİST/TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMLERİ ARASINDA KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONULU TOPLATI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

Toplantı, Birliğimiz ev sahipliğinde 26 Fakülte ve Yüksekokulun rehberlik bölümlerinden 31 öğretim üyesi ve görevlisinin katılımları ile Gürkent Otelde yapılmıştır.

                Toplantı sektörel durumlar, sorunlar, eğitim kalitesi eksenli olarak yapılmış olup Rehberlerin Önemi ve Turizmdeki Yeri, Öğrenci Stajları, Uygulama Gezileri, Okul-Rehber-TUREB ilişkisi ve Mevzuat konularının ele alınmasıyla tamamlanmıştır. Toplantı sonucunda katılımcılar tarafından;

 

 • Turizm Eğitimlerinin Lisans ve Yüksek Lisan düzeyine çıkarılması için gerekli çalışmanın yapılması,
 • TUREB’in Türkiye deki rehber kalitesinin yükseltilmesi için üniversitelerdeki eğitimi desteklemesi,
 • Turist Rehberliği ile ilgili mesleki etik kaynağı oluşturulması,
 • Alan Kılavuzluğu ve Rehberlik Eğitimi aykırılıklarının belirlenmesi,
 • Eğitim kurumları envanterinin tamamlanması,
 • Okulların rehberlik bölümlerinin kontenjanlarının sınırlandırılması,
 • Birlik tarafından düzenlenen Uygulama Gezileri konusunda okullar ile koordinasyon içinde hareket edilmesi; Uygulama Gezilerine okullardan ve devlet desteği sağlanması için gerekli çalışmanın yapılması,
 • Okullar arasında müfredat birlikteliğinin sağlanması,
 • Uygulanmak istenen uzaktan eğitimin reddedilmesi,
 • Okullarda Yabancı Dil Eğitimine ağırlık verilmesi,
 • Belediyeler ile kent konseylerinde rehber istihdamının sağlanması,
 • Bundan sonra yapılacak toplantının Balıkesir Üniversitesi ile TUREB işbirliğinde BALIKESİR DE yapılması,

konularında görüş birliği oluşmuştur.

                Saygılarımızla,

                TUREB YK