19.01.2014 00:00:00 Paylaş

Olağanüstü Genel Kurul Tamamlandı

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TAMAMLANDI

Sabah saat 09:00 da tüm bölgelerden gelen delegelerle Anıtkabir ziyareti gerçekleştirildi. Yapılan resmi törenin ardından Genel Kurul salonuna geçilerek toplantı başladı.

Yaklaşık yüz delegenin katıldığı Genel Kurul zaman zaman sert tartışmalara sahne olsa da yoğun bir çalışma ile programını tamamladı.

Yönetmelik üzerine uzun süredir gerek oda yönetimleri gerekse delege ve üyelerce çalışılmaktaydı. Olağanüstü Genel Kuruldan bir gün önce yapılan ve tüm odaların en üst düzeyde temsil edildikleri “Temsilciler Meclisi Toplantısı”nda son rötuşlar yapılarak Genel Kurul’a inecek metin üzerinde anlaşıldı.

Tanımlar başlıklı MADDE 3 (1) alt bendinde geçen “Yabancı Dil Yerlilik Belgesi”nin görüşülmesi esnasında ortam gerildi. Bir grup, mesleki açıdan daha iyi dil bilen kişilerin camiaya dahil olması, bunun için en az 80 puanın gerekliliği, hatta mümkünse daha da yukarılara çekilmesi gerektiği görüşünü savunurken; diğer bir grup ise Avrupa Dil Portfolyosu ve yeni düzenlemeler ışığında bu puanın en az 75 olması, puanlar belirlenirken ülkesel ve bölgesel gerçeklere de dikkat edilmesi gerektiği, 75 ile 80 arasındaki 5 puanın dile daha iyi sahip olmak konusunda istenileni tam karşılayamayacağı, 80 puanın yeni gelecek aday ve dil ekletecek rehberler için psikolojik bir sınır olduğu ve daha baştan rehber adaylarının önüne duvar konulmaması gerektiği savını ortaya koydu. Yapılan oylamada 75 alt puan oy çokluğu ile kabul edilince bir grup salonu terk ederek toplantıdan ayrıldı.

Puanla ilgili diğer maddeler görüşülürken, konu önergelerle tekrar gündeme getirilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylamalarda yabancı dil yeterliliği için alt sınırın 75 olması daha yüksek oy oranlarıyla kabul edildi.

Bu sırada farklı görüşte olup görüşleri kabul görmeyen bazı delegelerin sözlü sataşma ve diğer delegelere yönelik ağır ifadeleri Divan ve Genel Kurul üyelerince kınanarak “Hiçbir delege başka bir delegeden üstün değildir; Genel Kurulda herkes eşittir ve temsil ettiği bir kitle vardır. Bu tür seviyesiz ifadeler ancak söyleyenleri bağlayacağı gibi temsil ettiği kitlelere hesap verme zorunluluğunu da ortaya çıkarır.” açıklaması yapıldı.

Toplantının bitmesine yakın görüşülecek madde sayısının çokluğu dikkate alınarak kalan maddelerin TUREB Başkan ve Yardımcıları ile oda başkanlarının yer alacağı bir toplantıda görüşülerek Yönetmeliğe son şeklinin verilmesi ve bunun yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilmesi konusunda TUREB Yönetimine yetki verildi.

Gündemin ikinci başlığı olan Çalışma Kartları ücretleri hakkında yine çok sayıda farklı görüş ortaya çıktı. Ücretler konusunda tüm oda başkanlarının yer aldığı Temsilciler Meclisi Toplantısında Çalışma Kartı ücretleri için alt ve üst sınır belirlenmesi kabul edilerek bunun açıklanması ve toplanması konusunda TUREB Yönetim Kuruluna oylama neticesinde yetki verildi.

Rehber kamuoyuna saygıyla duyurulur…