22.10.2013 00:00:00 Paylaş

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Vilayette...

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Yönetim Kurulu Başkanı A. Zeki Apalı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Ankara Valisi Alâaddin Yüksel’i makamında ziyaret ederek birliğin kuruluş süreci ve faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.

Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; Turist Rehberleri Birliğinin turist rehberliği mesleğine kabule, mesleğin icrasına ve turist rehberliği meslek kuruluşlarının kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenleme adına çok önemli bir görevi üstlendiğini belirterek kendilerine başarılar diledi.

Vali Yüksel, “21.yüzyılın tam anlamıyla bir turizm çağı olacağını, turizmin ülkelerin kalkınmasında son derece etkili bir sektör olduğunu ifade ederek “Turizmi iyi algılayan, iyi tartışan toplumlar dünyayla buluşmaktadır.” dedi.

“Dünyada yılda 1 milyar insanın seyahat ederek sektörde takriben 855 milyar dolar para harcadığını” belirten Vali Yüksel “Seyahat endüstrisinde bu gelişmeler olurken Ankara’da şimdi ve derhal yapılması gereken rekabet avantajının kullanılmasıdır. Bunu yapmanın yegane yolu da Ankara’nın destinasyon kalitesinin artırılarak Ankara’nın bu pastadan daha fazla pay almasını sağlamaktır. Çünkü sanılanın aksine Ankara’da turizm adına ne ararsanız fazlasıyla mevcuttur. Turizm de sadece deniz turizminden ibaret değildir. Şimdi yapılması gereken Ankaralıların, Ankara’nın kültür zenginliğinin farkına varmasıdır.” dedi.

Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, “Turist Rehberleri Birliğinin, profesyonel turist rehberliği mesleğinin etkin ve yaygın bir kurumsal yapıya kavuşması yönünde yaptığı çalışmalar ve meslek içi dayanışmayı geliştirme yönünde sarf ettiği çabalar, her türlü takdirin üzerindedir.”dedi.

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Yönetim Kurulu Başkanı A. Zeki Apalı da “Turizm rehberleri olarak sorunlarımızı siz Sayın Valimize iletmekten dolayı mutluyuz. Turist Rehberleri Birliği olarak karşılaşabileceğimiz sorunları çok iyi tespit edip engin tecrübenizle, bilginizle ve sevginizle bizlere yol göstermenizi; duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmanızı bekliyoruz.”dedi.

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Yönetim Kurulu Başkanı A. Zeki Apalı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Tarihi Ankara Valiliği binasınıda fotoğraf çektirdiler.