28.06.2019 11:29:35 Paylaş

Denetim Çalıştayı Yapıldı

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) tarafından denetmenlerimizle birlikte; mesleğimizin itibarını, meslektaşlarımızın ve tüketicilerin hakkını korumak çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla Ankara’da 26 Haziran 2019 tarihinde Denetim Çalıştayı düzenlendi. 

Çalıştaya Başkanımız Suat TURAL ile birlikte TUREB Yönetim Kurulu Üyeleri Adem BİÇER, A. Serhan GÜNGÖR ve Ozan SAYIN da katıldı.

Başkanımız Suat TURAL yaptığı konuşmada, rehbersiz turlarda yaşanan en büyük sıkıntılardan birinin de ülkemizin tarihi ve doğal dokusuna verilen zararlar olduğunu belirterek bunun en aza indirgenmesi için Meslek Yasamızın verdiği yetkiler doğrultusunda ülkemizin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleri ile varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesi sorumluluğunda olan rehberlerimizin turlarda yer almasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı ve buradaki asıl amacın kamu yararı olduğunu vurguladı.

Çalıştay ile, toplumsal bilincin oluşması noktasında Türkiye’de turlara katılan vatandaşların mutlaka TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ruhsatnameli ve TUREB Çalışma Kartı olan rehberlerle gezmeleri yönünde bilinçlendirilmesi ve bu doğrultuda sahada denetimler yapılması ve böylelikle kamu yararının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Resim Galeri