18.09.2018 16:29:05 Paylaş

İstanbul Turist Rehberleri Odası İle Toplantı Gerçekleştirildi

Başkanımız Ahmet Zeki Apalı, Yönetim Kurulu Üyeleri Hayati Korucu, Esmeray Akar, İzzet Selim Kavuncuoğlu, Birlik hukuk danışmanları, mali müşaviri ve İRO Başkanı A. Hakan Eğinlioğlu, İRO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Orçun Taran, İRO hukuk danışmanı ve mali müşavirinin katılımıyla 18.09.2018 tarihinde Ankara’da bir toplantı gerçekleştirildi. Birliğimiz ve İRO arasındaki mali duruma ilişkin konuların görüşüldüğü toplantı verimli bir şekilde sonuçlandırıldı.