24.05.2017 10:01:23 Paylaş

Engelsiz Turizm Engelsiz İzmir

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile TUREB iş birliğinde Efes Ören yeri ve Efes Müzesi'nin görme ve işitme engelliler için erişilebilir hale getirilmesi amacıyla 23.05.2017 tarihinde İzmir’de bir çalışma toplantısı yapıldı. Toplantıya Başkanımız Ahmet Zeki Apalı, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Müdür Yardımcısı M. Kaan Erge, Efes Ören Yeri ve Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal, ENAT Türkiye Temsilcisi A. Nejat Şardağı, Dr. Mehmet Kürkçü ve Sesli Betimleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Olgun Yılmaz katıldı.
   

Görme ve işitme engelliler için Türkiye'de ilk defa aynı anda bir ören yeri ve müzede bu yönde çalışma yapılmasının engelleri kaldırarak herkesin ziyaretine uygun olacağı, engeli nedeniyle kendilerini kısıtlı kabul eden insanların ziyaret imkanlarının eşitleneceği ve bunun bütün dünyada ulaşılmaya çalışılan bir hedef olduğu üzerinde duruldu.
Çalışmanın, TUREB önderliğinde Sesli Betimleme Derneği ile birlikte projelendirilmesi kararı alındı.