17.04.2017 09:20:40 Paylaş

Turizm Haftası Kutlu Olsun

Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak, halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacı ile her yıl 15-22 Nisan tarihlerine rastlayan hafta ülkemizde “Turizm Haftası” olarak kutlanmakta, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle bu alana dikkat çekilmektedir.

Turizm, ülke ekonomisine katkılarının yanı sıra, hizmet ihracı olarak görülmesi gereken, böylece hem Türkiye'nin dünyayla daha iyi uyum içinde olmasını sağlayacak hem de bekçiliğini yaptığımız büyük medeniyetlerin beşiği olan güzel ülkemizin herkes tarafından görülmesine aracılık edecek önemli bir sektördür.

Dört mevsimin bütün güzellikleriyle yaşandığı ülkemiz, doğal, tarihî ve kültürel zenginlikleriyle turizmin her dalı için bir cazibe merkezidir.

Turizmin sadece yaz aylarıyla sınırlı kalması; doğal güzelliklerimize, tarihimize ve kültürümüze karşı haksızlık olacaktır. Bunun için, başta kongre ve inanç turizmi olmak üzere, turizmi çeşitlendirerek tüm aylara yayacak çalışmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Turizm sektöründe yaşanan durgunluğu aşabilmek konusunda her kesime önemli görevler düşmektedir. İleri görüşlü bir yaklaşımla alınacak tedbirlerle birlikte, düzenlenecek etkili tanıtım kampanyalarıyla da, ekonomimizin hayatî sektörlerinden olan turizmin daha iyi bir seviyeye gelebileceğine inanıyor ve 2017 yılının ülkemiz turizmi için başarılı bir yıl olması dilekleriyle Turizm Haftasını kutluyoruz.