27.03.2017 15:11:10 Paylaş

2. Olağanüstü Genel Kurul

27.02.2016 tarihli II. Olağan Genel Kurulda alınan “Yönetmelik Taslağı Hazırlanması” amaçlı karar gereği, TUREB Yönetim Kurulu tarafından 25 Mart 2017 tarihinde Ankara GürKent Otel’de 34 delegenin hazır bulunduğu II. Olağanaüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, kayıt, divan teşekkülü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan Başkanı tarafından gündem maddeleri kurula okundu.  TUREB adına Başkan Ahmet Zeki Apalı açılış konuşmasını yaptı. Kurul toplantısına TUREB hukuk danışmanları Av. Emrah Genç ve Av. Halis Çıtır  da katıldılar.

Ahmet Zeki Apalı açılış konuşmasında, “Yürürlükteki Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğini biz rehberler hazırladık,  takibini ise TUREB Yönetim Kurulu yapmaktadır. Elinizdeki yasa yönetmelik kitapçığının sonuna bakarsanız yönetmeliğin yürütmesinin TUREB Yönetim Kuruluna ait olduğu göreceksiniz, bu da bizlerin hukuki anlamda geldiğimiz noktayı göstermektedir. Mesleğin içerisindeyiz ve yaşanan sorunların çözümü için yönetmelikte bazı düzenlemeler getiriyoruz. Yasanın Bakanlığa verdiği kısımlarla ilgili de Bakanlık bir düzenleme koyuyor. Elimizdeki yönetmelikte özellikle Bakanlığın düzenlediği bazı bölümlerin kendi taşra teşkilatlarında farklı yorumlanması üzerine yaşadığımız sorunları aşmak üzere Bakanlık üzerinden yeni bir “Genelge” hazırlanmasını talep etmiştik. Yönetmelikte yapılacak düzenlemeler bu gibi yaşanan aksaklıkların giderilmesi, bizim yetki alanımızda daha net açıklanması gereken yerlerin yeniden açılımı gibi son derece önemli başlıkların ele alınması gerekiyordu. Geçen bir yıl içinde odalarımızın kendi üyeleri, delegeleri ile yaptıkları çalışmalardan tarafımıza ulaşanlar sizlere e-posta olarak gönderilen ve şu an elinizdeki hazırlanmış dosyalarda olduğu gibi yer almaktadır. Ne yazık ki bu genel kurulu “olağan mı yoksa olağanüstü mü?, tek tarih mi iki tarih mi?, delegelik düşer mi düşmez mi?” tartışmaları altında yapıyoruz. Bu tür durumlarda her zaman konuları hukukçularımızla görüşüp, ilgisine göre seçim kurulu yetkililerine danışarak hareket ediyoruz. Yine aynısını yaptığımız bu organizasyonda şu an 34 delegenin hazirun listesine imza attığını biliyoruz. Gönül isterdi ki bu denli önemli bir konuda 34 değil 134 delege ile kurulumuz toplanabilse ve verimli bir çalışma yapılsaydı, bu amaçla farklı illerden sorumluluk bilinciyle gelen delegelere teşekkür ediyorum.” dedi.   

Divan Başkanı Mehmet Severoğlu, konuşmasında 1 tane dilekçe ve 1 tane önerge olduğunu söyledi. Nisaplı ve nisapsız 2 toplantı öngörülerek ilan edildiği, delegelerin ¼ bölümünün imzalı ve noter onaylı başvurusu olmadan toplantı çağrısı yapıldığı ve TUREB’in İRO delege hazirun listesini 70 kişi içerecek iken sayının 61 olarak açıkladığını belirten 6 kişinin imzasının olduğu dilekçe ile II. Olağanüstü Genel Kurulun kapatılmasını isteyen 24 kişinin imzasının bulunduğu önerge kurula okundu.

Önerge oylamaya sunuldu ve 25 delegenin oy çokluğuyla önerge kabul edildi ve divan kapatıldı.

Daha sonra hazır bulunan delegeler, Birlik hukukçuları ile Genel Kurul için planlanan süreyi bir çalışma toplantısı şeklinde değerlendirerek yönetmelikte değişiklik düşünülen maddeler üzerinde çalışma yaptılar.

Resim Galeri